LASERS IN DE VLIEGTUIGINDUSTRIE

De ontwikkeling van het SLCR-proces vindt zijn oorsprong in de luchtvaartindustrie. Het ontlakken van vliegtuigen en hun onderdelen is een integrerend deel van de regelmatige preventieve onderhoudswerkzaamheden. Bovendien vereisen de steeds meer gebruikte vezelcomposietonderdelen nieuwe oplossingen voor de voorbereiding van de oppervlakken als verplichte voorwaarde voor de verdere verwerking van de onderdelen tijdens het lijmen of verven. Het SLCR-procédé voor oppervlaktevoorbereiding is reeds goed ingeburgerd in de lucht- en ruimtevaartsector en beschikt reeds over de nodige goedkeuringen op vele gebieden. Alleen door gebruik te maken van licht kan het SLCR-procédé, in tegenstelling tot conventionele procédés zonder additieven zoals chemicaliën, straalmiddelen of andere mechanische of vloeibare hulpmiddelen, een snelle, zuivere en nauwkeurige oppervlaktevoorbehandeling uitvoeren zonder nabehandeling.


Het SLCR-procédé verbetert dus niet alleen de processen en verlaagt de kosten per eenheid, maar beschermt ook het milieu en verbetert de arbeidsomstandigheden aanzienlijk.


TOEPASSINGEN VAN LASERS IN DE VLIEGTUIGINDUSTRIE

Activeren & Voorbehandelen

Vezelcomposieten worden geactiveerd door laser. Losse oplosmiddelresten en onzuiverheden worden verwijderd en door gelijktijdige opruwing van het oppervlak wordt een goede verfhechting bereikt of worden oppervlakken voorbereid voor verlijming.

Leer meer

Ontlakken

Targeted removal of paints and coatings on parts and components, serve as preparation for subsequent processes.

Leer meer

Markeren

Contactloze, permanente markering van vezelcomposieten of metalen, bijv. aanbrengen van serienummers of bedrijfslogo's.

Leer meer

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier, of bel ons direct.

Unsere Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Einige sind notwendig für die Funktionsfähigkeit der Website, andere dienen statistischen oder Marketingzwecken. Mit der Auswahl "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden keine Cookies gesetzt, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.

ImpressumDatenschutz
Notwendige Cookies
Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu aktivieren. 
Cookie-Einstellungen
Marketing Cookies
Diese Technologien werden von Werbetreibenden verwendet, um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind.
Cookie-Einstellungen
Alle akzeptierenSpeichernAblehnen