PROJECTMANAGMENT

Onze eis:
Projectafhandeling moet net zo goed werken als onze machines.

Bij projecten hechten wij veel belang aan een goede coördinatie en communicatie met onze klanten. Voor elk van uw projecten krijgt u een vaste contactpersoon die u gedurende het hele project zal begeleiden. Onze ervaren projectmanagers zijn al in de ontwerpfase bij het productontwikkelingsproces betrokken en kennen uw systeem dus vanaf de grond. Op verzoek ontvangt u regelmatig een verslag over de stand van het project.

SLCR werkt vanaf het begin nauw samen met de klant om het product- en machineontwerp vanaf het begin van het project zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Daarbij treden wij op als een goed gecoördineerd team dat samenwerkt aan het welslagen van het project.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier, of bel ons direct.

Unsere Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Einige sind notwendig für die Funktionsfähigkeit der Website, andere dienen statistischen oder Marketingzwecken. Mit der Auswahl "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden keine Cookies gesetzt, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.

ImpressumDatenschutz
Notwendige Cookies
Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu aktivieren. 
Cookie-Einstellungen
Marketing Cookies
Diese Technologien werden von Werbetreibenden verwendet, um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind.
Cookie-Einstellungen
Alle akzeptierenSpeichernAblehnen