PROCESONTWIKKELING

Aan het begin van elke lasertoepassing staat, naast de zuivere haalbaarheidsstudie, de ontwikkeling van het laserproces. Wij kijken terug op 25 jaar ervaring en gefundeerde knowhow in oppervlaktebewerking met laserstraling en zijn zo in staat om vraaggerichte en economisch verantwoorde laserprocessen te ontwikkelen voor onze geïnteresseerden en klanten.

Vanaf het begin wordt het mechanisch ontwerp bij de procesontwikkeling betrokken, zodat rekening kan worden gehouden met latere systeemconcepten.

Stap 1: Haalbaarheidsstudie en verificatie

Eerst wordt in ons testcentrum een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met verschillende laserbronnen en parameters om de materiaalinteractie met betrekking tot de gebruikte golflengte na te gaan. Nadat een geschikte laser en parameterset zijn gevonden, worden deze geverifieerd door verschillende bewerkingsstappen voor monsters.

Stap 2: Monsterverwerking en validering

In de volgende stap worden de parameters van de eerste tests geïnterpreteerd met betrekking tot de economische aspecten. In kleine testreeksen worden de geselecteerde parameters vervolgens in nauwe coördinatie met de klant op klantmonsters toegepast en - zo nodig - verder verbeterd.

Stap 3: Integratie in machine of productielijn

Het laserproces en het optisch systeem bestaande uit laserbron, laserscanner en optiek moeten nu worden geïntegreerd in een geautomatiseerde, halfgeautomatiseerde of inline-oplossing.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier, of bel ons direct.

Unsere Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Einige sind notwendig für die Funktionsfähigkeit der Website, andere dienen statistischen oder Marketingzwecken. Mit der Auswahl "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden keine Cookies gesetzt, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.

ImpressumDatenschutz
Notwendige Cookies
Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu aktivieren. 
Cookie-Einstellungen
Marketing Cookies
Diese Technologien werden von Werbetreibenden verwendet, um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind.
Cookie-Einstellungen
Alle akzeptierenSpeichernAblehnen