"JE MOET DE DINGEN ZO SIMPEL MOGELIJK MAKEN. MAAR NIET EENVOUDIGER."

Albert Einstein (1879 - 1955)

Productieprocessen worden steeds complexer. Ze moeten sneller, efficiënter en goedkoper zijn. Zonder de voortdurende inspanning om bestaande zaken verder te verbeteren of geheel nieuwe wegen uit te proberen, zouden wij deze uitdaging niet aankunnen.

Onderzoek- en ontwikkelingstaken zijn vaak langdurige processen die vele maanden of jaren in beslag nemen. Soms verliezen projectteams het eigenlijke doel uit het oog of worden ze overweldigd door de complexiteit of de veelheid van deeltaken.

Sinds de oprichting van ons bedrijf werken wij aan onafhankelijke of gezamenlijke projecten met partners op nationaal of internationaal niveau. Het doel van onze ontwikkelingstaken is:

  • om nieuwe toepassingsmogelijkheden te ontsluiten
  • om lasersystemen nog flexibeler te kunnen gebruiken
  • om nieuwe benaderingen te vinden voor geautomatiseerde verwerking
  • om het gebruik van laserenergie op oppervlakken te verruimen

Het zwaartepunt van het werk ligt in de:

  • Lasertechnologie
  • Automatisering
  • Procesbeheersing
  • Plant engineering

Wij kijken ernaar uit om met u de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen te bespreken en na te gaan waar wij u kunnen ondersteunen!

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier, of bel ons direct.

Unsere Cookies

Diese Website verwendet Cookies. Einige sind notwendig für die Funktionsfähigkeit der Website, andere dienen statistischen oder Marketingzwecken. Mit der Auswahl "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden keine Cookies gesetzt, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.

ImpressumDatenschutz
Notwendige Cookies
Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Website zu aktivieren. 
Cookie-Einstellungen
Marketing Cookies
Diese Technologien werden von Werbetreibenden verwendet, um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind.
Cookie-Einstellungen
Alle akzeptierenSpeichernAblehnen